Höst · Mandalas och dukar · Mina virkmönster

Årstidsmandala ”season mandala”

Under OM kan du läsa vad du kan göra och inte med mina mönster.

Den här mandalan blir perfekt att anpassa till alla våra 4 årstider. Jag tänkte att jag ska göra en variant till varje årstidsskifte. Den här varianten kallar jag ”höst i kantarellskogen”. Den är virkad i garnet catona som du hittar HÄR hos favoritgarner. Jag har använt färgerna nr 162, 105, 392, 212, 388 och 208. Ett nystan av var räcker. Duken blir ca 35 cm i diameter.

Virknål 3mm

Pattern for personal use only.

My plan is to make this mandala in different colours, choosing colours for the season, therefore I call it the season mandala. I call this one ”autumn in the chantarelle forest”. The yarn used is Scheepjes catona, which you can buy HERE at favoritgarner. They ship worldwide. I used the colours 162, 105, 392, 212, 388 and 208. One ball of each is enough. The mandala´s diameter is 35 cm. The pattern is written in US-terms.

Crochet hook 3mm

Med röd nr 388:

2lm, 6fm i den 2:a lm från nålen, avsluta med 1sm i den första fm.

Därefter ska 6 blomblad virkas (se bilder nedan); Virka 3lm, 4st i den första fm. Ta ur nålen ur öglan, sätt in virknålen i den 3:e av de första 3lm och sedan tillbaka i öglan i den sista st, gör ett omslag och dra igenom tråden och slut ihop med 1lm,

i de följande 5 blombladen virkas på följande sätt: *

virka 5st i nästa fm, ta ut virknålen ur öglan, trä in virknålen genom maskbågen på den första virkade stolpen, därefter tillbaks genom öglan på den sist virkade stolpen, gör ett omslag och dra garnet igenom båda öglorna, slut ihop med 1lm* Klipp av och fäst garnet.

With colour 388:

Ch2, 6sc in the second ch from the hook, end with a sl st in the first sc.

Now we are going to crochet the 6 petals. ch 3, 4dc in the first sc, remove the hook from the loop, put the hook through the 3rd of the first ch 3 and then through the loop from the last made dc, yarn over and pull through. Close the stitch with ch1.

The following 5 petals are made like this:

*5dc in the next sc. Remove the hook from the loop, put it through the first made dc and then through the last made dc, yarn over, pull through and close with ch1*. Repeat **4 more times, end with a sl st.

Med natur 105 ( 2 varv):

Virka upp 18 fm någorlunda jämt fördelat på baksidan av blomman och avsluta med 1sm i den första fm. Håll blommans rätsida upp och virka kring den lilla ring som bildats på baksidan. Se bilder nedan.

With colour 105 (2 rows)

Crochet 18 sc eavenly at the backside of the flower and end with a sl st in the first sc. Hold the flower with the right side up and crochet around the little ring formed at the backside, as the pictures shows.

Fortsätt med natur, 3lm, 2st i första fm, 1lm, hoppa över en fm, *3st i samma m, 1lm, hoppa över 1fm* upprepa detta varvet ut och avsluta med 1sm i den översta av de först virkade 3lm. Klipp av och fäst garnet.

Continue with colour 105. Ch 3, 2dc in the first sc, ch 1, skip one sc, *3dc in the same stitch, ch 1, skip one sc*, repeat ** and end with a sl st in the top of the first made ch 3.

_20170920_123946

Med grön nr 212:

Virka 1hst i varje st plus 1 dst i den överhoppade fm från föregående varv. Avsluta med 1sm och fäst garnet.

With colour 212:

1 hdc in each stitch, plus 1tr in the skipped sc from previous row. End with a sl st.

_20170920_123928

Med ljusgrön nr 392: När du virkat hst får du förutom de två vanliga maskbågarna, ytterligare en maskbåge bakom. Du kan även finna en liten extra maskbåge bakom dst, men den kan vara lite svårare att virka genom. Ibland pillar jag upp den med en liten nål innan jag virkar genom den. Nästa varv virkas i den maskbågen som bildats bakom. Se bilder nedan.

*1 hst i vardera av de två första m, 2hst i samma m* upprepa varvet ut och avsluta med en sm. Fäst garnet.

With colour 392. When you made hdc, you will get an extra loop behind the stitch. The next row you make in those extra loops. You can also find a extra loop behind the treble, but it can be a little bit tricky to crochet through this, sometimes I pick it up with a sewing needle before crochet through this one.

*1hdc in each of the first two stitches, 2hdc in the next stitch*, repeat ** and end with a sl st.

Med gul 208:

Detta varv virkas liksom det förra i maskbågen som bildats bakom hst.

Virka *3st tillsammans, (dvs virka 1 st i vardera av de tre följande maskorna, men vänta med det sista genomdraget tills du virkat alla tre st, du har då 4 öglor på virknålen, gör ett omslag och dra igenom alla tre öglorna. Har gjort två bilder som ska illustrera principen), därefter virkas 4lm, hoppa över 1m*, upprepa detta runt hela varvet. Fäst garnet.

With colour 208:

In this row you  also crochet in the extra loops behind the ordinary two loops.

*3 dc together, ch 4, skip 1stitch*, repeat ** and end with a sl st.

(3 dc togeter is illustrated with white yarn in the pictures below)

Med natur 105:

Om varje lm-båge virkas (1fm, 1hst, 2st, 2lm, 2st, 1hst, 1fm) fäst garnet.

With colour 105:

In each ch 4-space you make (1sc, 1hdc, 2dc, ch 2, 2dc, 1hdc, 1sc). End with a sl st.

_20170920_123824

Med brun 162:

*3dst mellan spetsarna, i lm-bågen i toppen virkas 2st, 2lm, 2st* Upprepa detta varvet ut och fäst garnet.

With colour 162:

*3tr above the yellow tip, in the ch 2-space (2dc, ch2, 2dc)*, repaet ** and end with a sl st.

Med grön 392:

*1 fm i lm-bågen på toppen, 4dst, 2lm, 4dst i den mittersta av de tre dst från föregående varv* Upprepa varvet ut och fäst garnet.

With colour 392:

*1sc in the ch 2-space, (4tr, ch2, 4tr) in the second of the three tr from previous row*, repeat ** and end with a sl st.

Med grön 212 (två varv):

*(1st, 2lm, 1st) i toppen av en spets, 1lm, (1dst, 3lm, 1dst) i fm, 1lm* Upprepa detta varvet ut och avsluta med en sm. Klipp inte av garnet, då vi virkar ett varv till med samma färg.

*Virka 5st om varje lm-båge och 1lm mellan varje* upprepa varvet ut och fäst garnet.

With colour 212 (two rows)

*(1dc, ch2, 1dc) in a ch 2-space, ch1, (1tr, ch3, 1tr)in the sc, ch1*, repeat ** and end with a sl st.

*5dc in a ch 3-space, ch1, 5dc in a ch 2-space, ch1*, repeat ** and end with a sl st.

Med röd 388:

Virka *1 bär i 1:a, 3:e och 5:e st över lm-bågen som du gjorde med dst mellan spetsarna som på bilden nedan (bärmaskan virkas på samma sätt som blomman i mitten, dvs 5st, sätt virknålen genom första och sista st, gör ett omslag och dra garnet igenom, slut ihop med 1lm), 1dst, 5lm, 1 dst i mitten av nästa 5 st, 1lm* fortsätt på detta vis varvet ut. Fäst garnet.

With colour 388:

Crochet *1 popcorn in the first, third and fifth dc above the (tr, ch3, tr)-loop with 5dcs in it, (The popcortstitch is the same as the red flower in the middle), (1tr, ch5,1tr) in the middle of the next 5 dc:s, ch1*, repeat **and end with a sl st.

_20170920_123548

Med gul 208:

Virka *10 dst om lm-bågen, 1hst i mitten av bärmaskan, 2hst mellan två bärmaskor, 1hst i nästa bärmaska, 2hst mellan bärmskor, 1hst i mitten av den sista bärmaskan* Fäst garnet.

With colour 208:

*10 tr in the ch 5-space, 1hdc through the middle of the first popcort stitch, 2hdc between the first and the second popcorn, 1hdc through the middle of the next popcorn, 2hdc between the second and the third popcorn, 1hdc through the middle of the last popcorn*, repeat ** and end with a sl st.

Med natur 105 (2varv):

*1fm mellan den 5:e och 6:e dst, 5lm, 1hst mellan den sista av de 10dst och den 1:a hst, 2st, 2lm, 2st i den mittersta av de 7hst, 1hst mellan sista hst och nästa 10dst, 5lm* Upprepa varvet ut. Avsluta med 1sm. Vi virkar ett varv till med samma färg.

2sm om lm-bågen, 1lm, *1fm om lm-bågen, 3lm, (2st, 2lm, 2st) om nästa maskbåge, 3lm, 1fm om nästa lm-båge, 5lm*. Upprepa ** varvet ut.

With colour 105, two rows:

*1 sc between the 5th and the 6th tr, ch5, 1hdc between the last of the 10tr and the first hdc, (2dc, ch2, 2dc) in the 4th of the 7hdc:s, 1hdc between the last hdc and the next 10tr, ch5*, repeat ** and end with a sl st.

2 sl st in the first ch 5-space, ch1, *1sc in the ch 5-space, ch3, (2dc, ch2, 2dc) in the next ch space, ch3, 1sc in the next ch-space, ch 5*, repeat ** and end with a sl st.

_20170920_123450

Med grön 212:

*Om 5lm-bågen virkas (4 dst tillsammans, 2lm, 4dst tillsammans, 2lm, 4dst tillsammans, 2lm), om nästa 2 lm-båge virkas (2st, 2lm, 2st, 2lm)* Upprepa detta varvet ut. Fäst garnet.

With colour 212:

*In the ch 5-space: (4dc together, ch2, 4dc together, ch 2, 4dc together, ch 2), in the next ch 2-space : (2dc, ch2, 2dc)*, repeat ** and end with a sl st.

_20170920_123419

(Avslutande 4 varv visas på samma bild nedan):

Med brun 162: Virka 3st i varje mellanrum, 1lm mellan, fäst garnet.

Med grön 392: Virka 3st i varje mellanrum, 1lm mellan, fäst garnet.

Med grön 212 (2varv): Virka (1st, 2lm,1st) i varje mellanrum, 1lm mellan, avsluta med 1sm.

Med samma färg: 1sm om lm-bågen, 1lm, *1fm om lm-bågen, (4dst, 2lm, 4dst) om nästa lm-båge* Upprepa ** varvet ut. Avsluta och fäst tråden.

The last 4 rows are shown in one picture below.

With colour 162: 3dc in each ch-space and with ch1 between the groups of 3 dc:s.

With colour 392: 3dc in each ch-space and with ch 1 between the groups of 3 dc:s.

With colour 212 (2rows), *(1dc, ch2, 1dc, ch1)* in each ch-space.

With the same colour: 1sl st in the ch 2-space, *1sc in the ch 2-space, (4dc, ch2, 4dc) in the next ch 2-space*, repeat ** and end with a sl st.

_20171010_103559

Så där ja! Nu är det klart! Hoppas att du har haft lika skoj som jag. Jag älskar att virka mandalas, det är liksom så omväxlande. Om du upptäcker några fel eller svårigheter med mönstret tveka inte att lämna en kommentar!

Önskar er alla en riktig myshöst!!!

There you go, now we are ready. I hope you had as much fun as I had crocheting this mandala!

8 kommentarer på “Årstidsmandala ”season mandala”

 1. Die deutsche Übersetzung ist eine einzige Katastrophe und total unverständlich. Viel zu lang und chaotisch. Zum Glück gibt es Bilder. Es ist ja ganz nett, dass die Anweisung in deutsch verfügbar ist, es sollte aber auch verständlich sein und müsste dringend überarbeitet werden

  Gilla

 2. Hej,
  Jag virkade denna i Drops Paris recycled denim som är lite tjockare. Det blev en fin matta med 55 cm diameter. 🙂
  Bågarna på sista varvet fick inte riktigt plats så de ligger lite skrynkligt på varandra. Det hade varit bättre om jag hade kompenserat det tjockare garnet med färre dst där, men det är ju lätt att vara efterklok.
  Jag brukar inte lägga upp bilder på Instagram, men kanske gör jag ett undantag för denna senare…
  /Ulrika

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s